Kontakt

JBG-2 Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 46, 44-240 Żory, Polska Biuro:
+48 32 720 41 46
Biuro:
info@jbgpv.com
zapytaj ON-LINE

Polityka prywatności


1. Wprowadzenie


Ochrona danych osobowych traktowana jest przez nas jako jeden z najważniejszych aspektów w działalności JBG-2 Sp. z o.o. (dalej: „JBG-2”), jak i w całej grupie kapitałowej JBG, której JBG-2 jest częścią. Jako przedsiębiorca, odpowiedzialny m.in. za produkcję modułów fotowoltaicznych, będący jednocześnie administratorem danych osobowych czujemy się szczególnie odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo. Naszym celem jest również należyte informowanie o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Z tego względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach z tym związanych.


JBG-2 będąc rzetelnym przedsiębiorcą realizuje również wymagania postawione w ramach ustawy prawo telekomunikacyjne tj. z dnia 15 września 2017 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 z późń. zm.) w związku z wykorzystywaniem plików cookies (ciasteczka). JBG-2 jako właściciel serwisu internetowego https://jbgpv.pl/ zobowiązany jest do informowania użytkowników strony internetowej o ww. plikach, które serwis umieszcza w komputerze użytkownika i w jakim celu to robi.


2. Dane osobowe


2.1. Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?


Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. JBG-2 przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.


2.2. Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?


Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których JBG-2 jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których JBG-2 przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. JBG-2 realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, tj. zgodnie z art. 13 i art. 14 RODO.


W niniejszym przypadku administratorem danych jest JBG-2, zgodnie z poniższymi informacjami:
JBG-2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszowicach (43-254), ul. Gajowa 5, akta rejestrowe w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS, numer KRS 66339, NIP: 6342383421, kapitał zakładowy w wysokości 2.300.000,00 zł.


JBG-2 wyznaczyło w ramach swoich struktur osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawach związanych z danymi osobowymi w postaci Inspektora Ochrony Danych: iod@jbg2.com. Na wypadek jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem przez JBG-2 Twoich danych osobowych prosimy o kontakt na powyższy adres mailowy.


2.3. W jaki sposób, w oparciu o jakie podstawy prawne i jakiego typu dane osobowe przetwarza JBG-2?


Pragniemy zachować przejrzystość w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także celów dla których JBG-2 przetwarza dane osobowe.


A. Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową prowadzoną przez JBG-2
W związku z korzystaniem z naszej strony internetowej przetwarzamy Twoje dane przesyłane przez przeglądarkę na nasz serwer. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W ramach przetwarzanych danych należy wyróżnić: adres IP, data i godzina rozpoczęcia sesji, informacje o strefie czasowej, informacje o stronie źródłowej, status dostępu/kod dostępu http, adres strony z której nastąpiło wejście, rodzaj przeglądarki, system operacyjny i jego interfejs, język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Wyjaśnienia dotyczące plików cookies można znaleźć w pkt 3 niniejszej Polityki prywatności.

B. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji umowy

Zamawiając od nas produkt lub usługę, podajesz dane niezbędne do realizacji zamówienia (m.in. dane identyfikujące co do tożsamości, czy dane kontaktowe). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.


Dane przekazane w związku z zamówieniem przetwarzane są w celu realizacji zamówienia, wystawienia dokumentów rozliczeniowych, zapewnienia kontaktu, a także mogą być wykorzystane w celach archiwalnych i statystycznych.


Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a później do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto mam obowiązek przechowywać dokumenty rozliczeniowe z danymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło wystawienie wspomnianego dokumentu.


W przypadku danych podanych w celu realizacji zamówienia nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie kilku podstaw prawnych wyrażonych w ramach art. 6 RODO, w tym na potrzebę wykonania umowy (dostarczenie przedmiotu umowy, prowadzenie komunikacji) lub podjęcia działań przed zawarciem umowy tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; z uwagi na niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (rozliczenie transakcji, wystawienie dokumentu rozrachunkowego) tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; z uwagi na prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (obrona przed roszczeniami, archiwizacja, marketing bezpośredni) tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.


C. Przetwarzanie danych osobowych w ramach zakładki kontakt lub komunikatora Messenger
W zakładce „kontakt” znajdującej się na naszej stronie internetowej znaleźć można formularz kontaktowy umożliwiający złożenie zapytania w przedmiocie prowadzonej przez JBG-2 działalności gospodarczej. Poza formularzem udostępniamy swoje dane e-mail oraz telefoniczne – dając możliwość bezpośrednio kontaktu.

Formularz kontaktowy pobiera następujące dane: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres e-mail oraz numer telefonu. Opcjonalnie w ramach treści pytania możesz udostępnić JBG-2 inne dane osobowe, których to udostępnienie następuje dobrowolnie i zgodnie z Twoją wolą. Dane w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail są niezbędne do udostępnienia, ponieważ poprzez ich podanie będziemy mogli zrealizować zamierzony cel tj. udzielić odpowiedzi na postawione pytanie.

Analogicznie sytuacja wygląda w razie korzystania z komunikatora czat dostarczanego przez Messenger, z tym zastrzeżeniem że dostęp do danych uzyskać może bezpośrednio właściciel

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda ma charakter dobrowolny i swobodny tzn. że samodzielnie zaznaczasz kwadrat zgody na przetwarzanie danych osobowych, unikając tym samym sytuacji w której kwadrat zgody jest automatycznie zaznaczany systemowo lub od samego początku jest zaznaczano co w swej konsekwencji mogłoby naruszyć obowiązek dobrowolności wyrażenia zgody (art. 7 RODO). Istotne jest również to, że sam decydujesz które dane podajesz w ramach formularza kontaktowego, z wyłączeniem niezbędnego minimum w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz treści pytania.
Podobnie jak w powyższym opisie sytuacja przedstawia się w sytuacji wyboru formy bezpośredniego kontaktu przy użyciu adresu e-mail lub numeru telefonu.

Pełny zakres praw i obowiązków w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zgodny z art. 13 RODO) umieszczony został w klauzuli informacyjnej w pkt 2.6. Polityki prywatności.

D. Przetwarzanie danych osobowych w ramach Google Analytics
Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, czyli usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Ireland LTD. Google Analytics wykorzystuje pliki cookies przechowywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania z naszej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google i tam przechowywane. Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i korzystaniem z Internetu u operatora strony internetowej. Adres IP przesłany przez Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi przez Google.


Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookies, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie wykorzystać wszystkich funkcji tej witryny. Możesz również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez pliki cookies i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP), a także przetwarzaniem tych danych przez Google za pomocą odpowiedniej wtyczki do przeglądarki.


Używamy Google Analytics do analizowania i regularnego ulepszania korzystania z naszej witryny. Dzięki statystykom możemy ulepszyć naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesująca dla Ciebie jako użytkownika.
Ta strona korzysta również z Google Analytics do analizy liczby odwiedzin przeprowadzonej na różnych urządzeniach za pomocą identyfikatora użytkownika.


Podstawę prawną do korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.


E. Przetwarzanie danych osobowych w ramach Piksel Meta
Piksel Meta to narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w witrynie.


W ramach najważniejszych cech wtyczki Piksel Meta należy wyróżnić:


1) Emisja reklam wśród właściwej grupy odbiorców. Możliwość znalezienia nowych klientów lub osób, które odwiedziły witrynę lub podjęły oczekiwane działanie w witrynie.

2) Możliwość automatycznego skonfigurowania składania ofert, wobec osób, które są zainteresowane ofertą zamieszczona w ramach witryny.

3) Pomiar wyników reklam.
Piksel Meta uruchomia się za każdym razem, kiedy użytkownik podejmie działanie w witrynie. Przykłady działań obejmują m.in. dodanie produktu do koszyka lub zrobienie zakupów. Piksel Facebooka gromadzi te działania (inaczej zdarzenia), umożliwiając dopasowanie treści marketingowej do potrzeb użytkowników.
Więcej szczegółowych danych na temat Piksel Mata uzyskać możesz za pośrednictwem strony: https://pl-pl.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142.


F. Social Media
Na naszej stronie internetowej możesz naleźć odesłania do portali społecznościowych, gdzie zamieszczone są informacje o nas i naszej działalności.


Administratorem danych w ramach portalu społecznościowego tj. Twoich danych osobowych udostępnionych w ramach Twojego indywidualnego konta jesteśmy zarówno my jako właściciel konta społecznościowego jak i właściciel portalu społecznościowego.


G. Zamieszczanie filmów z YouTube na stronie
Na naszej stronie udostępnione mogą zostać filmy, które są przechowywane w ramach serwisu YouTube.com i można je bezpośrednio odtwarzać z naszej witryny. Wszystkie są zawarte w rozszerzonym trybie prywatności, to znaczy, że nie przesyła Twoich danych o sobie jako użytkowniku YouTube, jeśli nie odtwarzasz filmów. Tylko wtedy gdy odtwarzasz filmy, dane, o których mowa w pkt A, zostaną przesłane. Nie mamy wpływu na transfer danych.
YouTube otrzymuje informacje o stronie, z której nastąpiło wywołanie. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia konto użytkownika, do którego jesteś zalogowany, czy nie ma konta użytkownika. Po zalogowaniu konta do Google dane zostaną przypisane bezpośrednio do konta użytkownika. Jeśli nie chcesz kojarzyć swojego profilu z YouTube, należy wylogować się z konta Google przed aktywacją przycisku odtwarzania filmu. YouTube przechowuje dane jako profile użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku lub projektowania swojej strony. Taka ocena jest wykorzystywana w szczególności w celu zapewnienia odpowiedniej reklamy i informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o działaniach na naszej stronie internetowej. Posiadasz prawo sprzeciwić się utworzeniu tych profili użytkowników przez YouTube, poprzez wymóg automatycznego przekierowania do witryny YouTube aby z niej skorzystać.


Dalsze informacje na temat zakresu i celu gromadzenia danych oraz i ich przetwarzania przez serwis YouTube można znaleźć w jego Polityce Prywatności.


H. Zintegrowanie strony z Google Maps
W ramach naszej strony wykorzystujemy również Google Maps. Dzięki temu zapewniamy możliwość wyświetlania interaktywnej mapy bezpośrednio w witrynie i wygodę korzystania z funkcji mapy.
W odniesieniu do korzystania z Google Maps odpowiednie zastosowanie znajdują zapisy umieszczone w pkt D.


2.4. Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez JBG-2. W obowiązujących w JBG-2 politykach, określamy, iż nigdy nie wolno nam przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z ww. podstaw prawnych. Stosownie do tego informujemy, że:


a) w przypadku, gdy JBG-2 przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu osiągniecia zamierzonego celu, upływu ustalonego okresu archiwizacji lub wycofania zgody i tak w przypadku:
- formularza kontaktowego przez okres prowadzenia korespondencji stron w przedmiocie złożonego pytania..

b) w przypadku, gdy JBG-2 przetwarza dane osobowe w celu wykonania umowy – do czasu wypełnienia wszystkich obowiązków umownych, wygaśnięcia odpowiedzialności za sprzedany towar oraz przedawnienia roszczeń cywilnoprawych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

c) w przypadku, gdy JBG-2 przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje.

d) w przypadku, gdy JBG-2 przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.


2.5. Kiedy i w jaki sposób udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim? Czy przekazujemy dane do państw trzecich?

Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa.


W sytuacji w której przekazujemy dane osobowe których jesteśmy administratorem innym podmiotom dla realizacji określonych czynności w naszym imieniu zawieramy z takim podmiotem szczególną umowę. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych (art. 28 RODO), dzięki temu JBG-2 ma kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu JBG-2 powierzyła przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza.


2.6. Jakie prawa przysługują podmiotom, których dane dotyczą i jaki jest sposób ich realizacji? [klauzula informacyjna]


Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a JBG-2 jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami chcąc skorzystać z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail:
iod@jbg2.com.


Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.


A. Dostęp do danych osobowych
Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: iod@jbg2.com.


B. Zmiana danych osobowych ich sprostowanie, lub usunięcie
Zmiany, w tym zaktualizowanie, sprostowanie lub usunięcie danych osobowych które przetwarza JBG-2 można dokonać poprzez wysłanie e-maila na adres: iod@jbg2.com.


Z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez JBG-2 albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez JBG-2. Nadto, w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
C. Wycofanie zgody


W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. W braku odmiennej informacji, to znaczy jeśli nie podaliśmy innego adresu czy numeru kontaktowego celem wycofania zgody, prosimy o przesłanie do nas e-maila na adres iod@jbg2.com.


D. Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.


Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy:
- przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła;
- dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego administratora, w tym są profilowane dla tego celu.


Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych informujemy, że przysługuje ono gdy:
- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
- administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania danych przez administratora – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.


E. Prawo do przenoszenia danych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:
- przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO; lub
- przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO; oraz
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
Wykonując prawo do przenoszenia danych masz prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez JBG-2 bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
Prawo do przenoszenia danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób.
W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać e-maila na adres iod@jbg2.com.


F. Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi

W razie jakichkolwiek pytania, zastrzeżeń lub wątpliwości dotyczących treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skarg dotyczących tych kwestii, prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami na adres iod@jbg2.com. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.


Osoby, których dane osobowe przetwarza JBG-2, mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3. Pliki cookies (ciasteczka)

Jak wyjaśnialiśmy w pkt 2.3. A w ramach niniejszej strony internetowej wykorzystujemy pliki cookies. W związku z tym pragniemy poinformować o najistotniejszych elementach plików cookies tak aby korzystanie z naszej strony internetowej było dla Ciebie przejrzyste i zrozumiałe.


3.1. Co to są pliki cookies?

Pliki cookies (ciasteczka) są to małe pliki zapisywane na Twoim urządzeniu elektronicznym przez strony internetowe, które odwiedzasz. W plikach cookies zawarte są różne informacje, które są często niezbędne, aby strona działała prawidłowo. Pliki cookies są zaszyfrowane w taki sposób, aby osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu. Informacje zebrane na podstawie plików cookie może odczytać tylko JBG-2 oraz - ze względów technicznych - zaufani partnerzy z których usług korzystamy. Co najważniejsze pliki cookies nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na urządzenia elektroniczne.


3.2. W jakim celu używamy plików cookies?

Pliki cookies dzielimy w zależności od celu w jakim je wykorzystujemy na:
Pliki cookies podstawowe – instalowane, jeśli użytkownik wyraził zgodę za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego na swoim urządzeniu elektronicznym. W ramach plików cookies podstawowych wyróżniamy techniczne i analityczne.
Pliki cookies techniczne – są niezbędne, aby strona mogła prawidłowo działać. Wykorzystujemy je aby:
- zapewnić odpowiednie wyświetlanie strony – w zależności od tego, z jakiego urządzenia korzystasz,
- dostosowywać nasze usługi do Twoich wyborów mających techniczne znaczenie dla działania strony internetowej, np. wybranego języka,
- zapamiętać, czy wyrażasz zgodę na wyświetlanie niektórych treści.
Pliki cookies analityczne – są niezbędne, aby rozliczać się z partnerami biznesowymi lub mierzyć efektywność naszych działań marketingowych bez identyfikacji danych osobowych oraz ulepszać funkcjonowanie naszej strony internetowej. Możemy je wykorzystywać, aby:
- badać statystyki dotyczące ruchu na stronie oraz sprawdzać źródła ruchu (kierunki przekierowania),
- wykrywać różnego rodzaju nadużycia np. sztuczny ruch internetowy (boty).


3.3. Jak długo będziemy korzystać z plików cookies?

Wszystkie pliki cookies dzielimy także ze względu na czas na jaki są instalowane w przeglądarce użytkownika na:
Pliki cookies sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Są to przede wszystkim pliki cookies techniczne.
Pliki cookies stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.


3.4. Czy mogę zrezygnować z akceptowania plików cookies?

Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i odrzucać prośby o instalowanie plików cookies. Zanim jednak zdecydujesz się zmienić ustawienia, prosimy zwrócić uwagę, że pliki cookies służą Twojej wygodzie korzystania ze strony internetowej. Wyłączenie plików cookies może mieć wpływ na to, jak będzie się wyświetlać nasza strona internetowa w Twojej przeglądarce. W niektórych przypadkach strona internetowa może się w ogóle nie wyświetlić.


3.5. Jak wyłączyć obsługę plików cookies?

W każdej chwili możesz usunąć pliki cookies ze swojej przeglądarki oraz zablokować możliwość ich ponownej instalacji.


W zależności od wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarki, opcja usunięcia lub cofnięcia zgody na instalacje plików cookies może się różnić. W takiej sytuacji należy zapoznać się z instrukcją obsługi dostępną w ramach danej przeglądarki występującej na Twoim urządzeniu elektronicznym.


4. Postanowienia końcowe


Czy i kiedy możliwe są zmiany niniejszej Polityki prywatności?

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych (Kodeksy dobrych praktyk, jeśli JBG-2 będzie związana takimi Kodeksami, o czym wówczas będziemy informować). Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.
Dążąc do zapewnienia jak najlepszego kontaktu z nami w przedmiocie ochrony danych osobowych umożliwiamy również kontakt bezpośredni w siedzibie JBG-2, a także kontakt listowy (pocztą) lub kontakt telefoniczny i w tym celu podajemy dane kontaktowe, bezpośrednio na stronie internetowej w zakładce „kontakt”.

wróć

JBG-2 Group:

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Kliknij zgadzam się. Polityka prywatności »

Masz jakieś pytanie w sprawie naszej oferty?

Zostaw dane do kontaktu - pomożemy

Imię i Nazwisko:*
Nazwa firmy:
Numer telefonu / Adres e-mail:*
Przepisz kod z obrazka: *
token


* - Pola wymagane